Вива Билд Груп ЕООД
Строителни услуги, довършителни и ремонтни дейности в град София

Ел. услуги

В днешно време електрическите инсталации са важна част от средата в която живеем.Професионално направената и достатъчно стабилна инсталационна система позволява безпроблемното функциониране на  обществения живот. Електрическите инсталации са част от тази огромна система и, както и другите дейности, изискват високи умения и опит.

Не е лошо обаче, като човек, който има нужда от такива неща, да знаете нещо за основните понятия и техники, защото това ще улесни съгласуването и договарянето с проектанта и изпълнителя. Най-малко на всеки 10 години в къщата или апартамента трябва да се проверява състоянието на електрическите инсталации, устройства и оборудване, т.е. да се измерва напрежението и проводимостта на мрежата. По този начин електротехникът, извършващ измерването, може да определи дали има някакви проблеми в самата мрежа или с уредите. Тези неща, ако не бъдат открити навреме, могат да доведат до късо съединение и токов удар, както и до пожар. Специалистът трябва да провери също и гръмоотвода, както и компютърната инсталация. Удостоверението, което той може да ви издаде, е валидно като доказателство за защитата на къщата или апартамента. Гръмоотводите трябва да се проверяват на всеки от 2 до 4 години и задължително след удар на гръм.

Прието е в практиката, всички инсталации да бъдат проверявани в детайли, преди да се извършат по-обемни работи, какъвто е ремонта. Ако поддържате инсталациите редовно и съгласно инструкциите (измервания, ремонти, смяна на предпазители и др.), няма да има прекъсвания на тока, които дори когато не са вследствие на големи аварии, могат да доведат до повреда на електрическите уреди.Винаги е по-разумно да се направи подробен план, преди да се започне с извършване на  работата; в този случай електроинженер или опитен електротехник може да направи подходящите проекти за къщата или апартамента. Инсталацията на ниско напрежение се използва за осветление и домакински уреди, докато информационната инсталация служи за телефони, компютри, климатици, домофони, противопожарна и взломна защита. Проектирането и инсталирането на електрически инсталации изисква професионално обучение и опитен майстор. Съветваме ви сами да не предприемате този вид работа. По време на проектирането и монтажа трябва стриктно да се спазват многобройни правни и професионални правила, така че цялата система да е безопасна и сигурна за работа и да бъде лесно достъпна във всяка ситуация. Електрическите инсталации се монтират в сградата по различни начини:

  • под или в слой хоросан: инсталациите се развеждат така, че да минават по голата стена и след това се полага мазилката;
  • върху мазилката: по този начин инсталациите се разпределят в помещения с мокър възел и се монтират с пластмасови проводници върху подходящи опори;
  • в кухи стени: инсталациите могат да бъдат запалими или незапалими и зависи от какъв материал ще бъде извършено сухото строителство;
  • в бетон: точно както инсталациите под или в слоя хоросан, те също се монтират във фазата на груби строителни работи;
  • в инсталационни канали: по този начин инсталацията се извършва главно в промишлени сгради и много рядко в жилищни;
  • с неизолирани проводници: по този начин се използват само системи с ниско напрежение, напр. халогенни лампи и подобни апарати и уреди.

Много е важно електрическите инсталации да бъдат монтирани в съответствие с разпоредбите и проекта. Трябва да се внимава нисковолтовите и високоволтовите предпазители да са на разстояние поне 5 cm. Те също не трябва да са в една и съща верига, освен ако не са разделени от преградна стена. Електрическите кабели се прокарват през пластмасови тръби, което улеснява по-късните ремонти и смяна. Важно е всички електрически връзки да имат защита, тоест третият ("заземен") проводник в трижилния кабел.